EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
І. А. Абрамович

Назад

УДК: 339.13:004.738.5

І. А. Абрамович

ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

Анотація

Проведено дослідження, спрямоване на оптимальне вирішення проблем розподілу споживчих товарів. Потреба мінімізувати витрати особливо у фізичному розподілі неминуча, оскільки збільшення вартості транспорту і нерозвиненість транспортної інфраструктури накладає певні навантаження на системи розподілу. Необхідна оптимізація мережі для вироблення оптимального рішення реальних проблеми в системі фізичного розподілу споживчих товарів. Здійснено спробу пояснити, як різні службові змінні впливають на рівень обслуговування. Визначено тенденції в складських операціях, характер взаємозв'язку між фізичними потоком та розподілом витрат, і як різні змінні впливають на рівень сервісу. Після цього запропоновано рекомендації та способи отримання користі з оптимізації проблем системи розподілу споживчих товарів.

I. Abramovich

POLICY OF DISTRIBUTION OF CONSUMER GOODS

Summary

The study is aimed at the optimal solution of distribution problems of consumer goods. The need to minimize costs especially in the physical distribution is inevitable, because the increase of the transport cost and the poor transport infrastructure imposes a certain load on the distribution system.
It is necessary the network optimization to develop optimal solutions to real problems in the system of physical distribution of consumer goods. An attempt was made to explain how various operating variables affect the level of service. The trends in warehouse operations, the nature of the relationship between the physical flow and the cost allocation, how the different variables affect the level of service are identified. After that, there are proposed the recommendations and methods to benefit from the optimization of the distribution system problems of consumer goods.

№ 23 2016, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

I. Abramovich

candidate of economic Sciences, associate professor of Marketing Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Абрамович І. А. Політика розподілу споживчих товарів. Агросвіт. 2016. № 23. С. 28–32.

Abramovich, I. (2016), “Policy of distribution of consumer goods”, Agrosvit, vol. 23, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.