EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Г. І. Грещук

Назад

УДК: 349.4 (477)

Г. І. Грещук

СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті розкрито особливості використання понять "землеустрій" та "землевпорядкування". Визначено причини виникнення суперечностей та надано рекомендації щодо вдосконалення понятійного апарату вітчизняного законодавства в сфері землеустрою. Чинне законодавство нашої країни трактує ці два терміни як синоніми, хоча деякі науковці вказують на хибність такого підходу та розглядають їх як окремі категорії. Подолання термінологічного протиріччя підвищить ефективність наукового обгрунтування землевпорядкування в Україні та забезпечить раціоналізацію заходів з землеустрою. В статті запропоновано вживати терміни "землеустрій" та "землевпорядкування" наступним чином: коли мова йде про заходи, які направлені на регулювання земельних відносин, організацію певних територій, то доцільно вживати термін "землеустрій", якщо ж мова йде про процес перетворення земельних відносин, зміну якісних чи кількісних показників розвитку земельних відносин та організації ефективного використання земельних ресурсів, то такий процес доцільно називати "землевпорядним".

G. Hreschuk

THE ESSENCE OF LAND MANAGEMENT: THE CONCEPTUAL APPROACH

Summary

In the article author described the features of using the concepts of "land management" in Ukraine. Determined causes of contradictions and described the possible ways for improving the conceptual apparatus of national legislation in the part of land management. Current legislation of our country treats these two terms interchangeably, although some scientists point to the fallacy of this approach, and consider them as separate categories. Overcoming terminological contradictions improve the efficiency of land management in Ukraine and provide rationalization of land management measures. The author proposed to separate two meaning of "land use": when it means the measures that aimed at land relations regulating or certain areas organization, it is the firs meaning. When it means the process of transformation of land relations, shift quality or quantity indicators of land relations development and an efficient use of land resources, then the process is advisable to call "land management" in its second meaning.

№ 23 2016, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 1377

Відомості про авторів

Г. І. Грещук

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

G. Hreschuk

Candidate of Economic Sciences, associate professor Associate Professor at the department of Geodesy and Geoinformatics Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Грещук Г. І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід. Агросвіт. 2016. № 23. С. 24–27.

Hreschuk, G. (2016), “The essence of land management: the conceptual approach”, Agrosvit, vol. 23, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.