EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД З ОГЛЯДУ НА ЕФЕКТ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПРОЦЕСІВ
В. М. Семцов

Назад

УДК: 330.837

В. М. Семцов

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД З ОГЛЯДУ НА ЕФЕКТ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

На емпіричному матеріалі переконливо продемонстровано недоліки державного регулювання аграрної сфери. Встановлено, що сучасне регулювання аграрної сфери характеризується неефективними методами та інструментами управління. Визначено, що однією із фундаментальних причин виникнення проблем аграрної сфери є неспостережувані економічні процеси. Автором зроблено висновок про те, що в умовах інституційної нестійкості розвитку ринкових відносин лібералізації законодавства щодо відповідальності суб'єктів господарювання за економічні правопорушення справляє вкрай негативний вплив на соціально-економічний розвиток держави.

V. Semtsov

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR: UKRAINIAN EXPERIENCE REVIEW PROCESS IN EFFECT SHADOW

Summary

In empirical material clearly demonstrated the shortcomings of state regulation of agrarian sphere. It was established that the current regulation of the agricultural sector is characterized by ineffective methods and management tools. It was determined that one of the fundamental causes of the problems of the agricultural sector is unobservable economic processes. The author concludes that in terms of the institutional instability of market relations liberalization of legislation on liability business entities for economic crimes gives a very negative impact on the socio-economic development of the country.

№ 23 2016, стор. 8 - 14

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Семцов В. М. Державне регулювання аграрного сектору економіки: український досвід з огляду на ефект неспостережуваних процесів. Агросвіт. 2016. № 23. С. 8–14.

Semtsov, V. (2016), “State regulation of agricultural sector: ukrainian experience review process in effect shadow”, Agrosvit, vol. 23, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.