EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
О. І. Буринська

Назад

УДК: 338.432

О. І. Буринська

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено екологічну складову сталого розвиту аграрного сектора національної економіки України та окреслено екологічні проблеми вітчизняного аграрного сектора, включаючи неконтрольоване внесення мінеральних добрив. Окремо проаналізовано обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферу, рівень розораності земельного фонду України, внесення мінеральних та органічних добрив, використання яких у надмірних кількостях, а іноді і в межах необхідних норм, може призвести до негативних наслідків. В окремому розрізі проаналізовано вплив сільських домогосподарств на загальну тенденцію використання різних видів добрив. Оскільки заходи щодо захисту й охорони земель сільськогосподарського призначення є незамінними, прослідковано основні тенденції вапнування і гіпсування грунтів, площі, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, здійснені протягом 2009—2015 рр. У науковому дослідженні визначено основні завдання екологізації агарного сектора з врахуванням екологобезпечного використання природних ресурсів.

O. Burynska

THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Summary

In the article are summarized the ecological component of sustainable development in the agricultural sector of Ukraine's economy and outlined environmental problems of national agricultural sector, including uncontrolled application of mineral fertilizers. Separately are analyzed emissions of polluting substances into the atmosphere, the level of tilled land resources of Ukraine, the structure of mineral and organic fertilizer, the use of which in excessive amounts, and sometimes in necessary, can lead to negative consequences. In the particular context are highlighted the influence of rural households to general tendency of use of different types of fertilizers. Since the measures for the protection and conservation of agricultural land are essential, in the article are followed the main trends liming and gypsum soil area, square, which undertaken crop protection products during 2009-2015. In the scientific research are defined main tasks of ecologization agricultural sector taking into account ecologically safe use of natural resources.

№ 22 2016, стор. 49 - 57

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

О. І. Буринська

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

O. Burynska

Assistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Буринська О. І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України . Агросвіт. 2016. № 22. С. 49–57.

Burynska, O. (2016), “The ecological component of sustainable development of the agricultural sector in Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 49–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.