EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. Є. Проненко

Назад

УДК: 631.145:65.012.34

Т. Є. Проненко

ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто можливі проблеми дослідження та розвитку логістики постачання аграрних підприємств. Попередні дослідження вказують на явний розрив між моделями, призначеними для керівництва підприємств при прийнятті рішень щодо систематичного логістичного аутсорсингу і практикою деяких аграрних підприємств насправді його використовувати. При директивній моделі припускають переважання аутсорсингових рішень, які проводяться зверху вниз, ініціативний, системний і стратегічно-компетентнісний управлінські процеси. Відзначено, що фактичні рішення приймаються часто з використанням місцевих, реактивних, спеціальних і не відповідних стратегії управлінських процесів. У статті розглядається така невідповідність шляхом представлення описової моделі стратегії логістичного аутсорсингу, базуючись на обгрунтованій теорії методів дослідження, яку підтверджує досвід фахівців з логістики. Наші результати підтримують ідею, що моделі, які забезпечують когнітивні підходи до логістики, в практиці когнітивного та емпіричного пошуку і оцінки використовуються для прийняття рішень по аутсорсингу.

T. Pronenko

THE SUPPLY LOGISTICAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article discusses the possible problems of research and development supply logistics of agricultural enterprises. Previous studies indicate a clear gap between models designed to the companies' management in making decisions about systematic logistics outsourcing and the practice of some agricultural enterprises actually to use it. When policy model it is assumed the predominance of outsourcing solutions, which are top-down, proactive, systematic and strategic competence management processes. It is noted that actual decisions are often made using local, reactive, special, and does not correspond to the strategy management processes. This article addresses this inconsistency by presenting a descriptive model of logistics outsourcing strategy, based on grounded theory research methods, which confirms the experience of logistics professionals. Our results support the idea that models, which provide cognitive approaches to logistics, in practice the cognitive and experiential search and evaluation, are used for decision-making about logistic outsourcing.

№ 22 2016, стор. 45 - 48

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Pronenko

Postgraduate student of the management and law department, Dnipropetrovsk state Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Проненко Т. Є. Проблеми логістики постачання аграрних підприємств. Агросвіт. 2016. № 22. С. 45–48.

Pronenko, T. (2016), “The supply logistical problems of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.