EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.173: 339.13

М. Г. Михайлов

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази аграрного підприємства у теоретичному та методичному значенні. Досліджено виокремлення певної економічної категорії, що базується на наявності характерних особливостей груп об'єктів чи явищ. Зокрема матеріальні засоби мають ряд сутнісних ознак як складової майна та засобів виробництва. Саме в контексті регулювання майнових і виробничих відносин, ефективного використання засобів виробництва для їх власників, користувачів і суспільства виникає необхідність понятійного визначення основних засобів в юридичному, економічному, менеджерському та соціальному аспектах. Негаразди у матеріально-технічному забезпеченні призводять до порушення технологій виробництва аграрної продукції, збільшують її втрати, зумовлюють технологічну відсталість.

M. Мyhaulov

THE CONCEPTUAL GOING IS NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

Importance of forming of material and technical base of agrarian enterprise is exposed and reasonable in a theoretical and methodical value. The selection of certain economic category that is based on the presence of characteristic features of groups of objects or phenomena is investigational. In particular, material facilities have a row of сутнісних signs as a constituent of property and capital goods. Exactly in the context of adjusting of property and productive relations, effective use of capital goods for their proprietors, users and society there is a necessity of concept determination of the fixed assets for legal, economic, manager's and social aspects. Confusions in logistical support result in violation of technologies of production of agrarian goods, increase her losses, predetermine technological backwardness.

№ 22 2016, стор. 38 - 44

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. т. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD. "Хопштайнер Ukraine"

Як цитувати статтю

Михайлов М. Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Агросвіт. 2016. № 22. С. 38–44.

Мyhaulov, M. (2016), “The conceptual going is near development of material and technical base agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 38–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.