EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Н. І. Дорош

Назад

УДК: 658:504.03

Н. І. Дорош

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Анотація

Розглянуто законодавчі вимоги до фінансового та екологічного аудиту, розкрито відмінні та спільні риси. На основі проведеного аналізу визначено необхідність створення фінансово-екологічного аудиту як окремого виду аудиту, що буде спільно проводитись фінансовим та екологічним аудиторами. Розглянуто основні принципи аудиторської перевірки екологічної діяльності. Запропоновано відповідні етапи із зазначенням основних ключових аспектів проведення фінансово-екологічного аудиту. Розглянуто вимоги до процедур ведення природоохоронної діяльності та процедур аудиту. Розроблено схему взаємозв'язків між основними виробничими процесами, екологічними ризиками, природоохоронними заходами та процедурами аудиту для підвищення ефективності проведення фінансово-екологічного аудиту, яка дозволить аудитору визначити пріоритетність ризиків для кожного етапу виробництва та допоможе при проведені аналізу ефективності проведених природоохоронних заходів.

N. Dorosh

THE FINANCIAL-ENVIRONMENTAL AUDIT: THE NATURE AND METHODS

Summary

The purpose of this research is to identify the nature and methods of financial-environmental audit. The article consists of analyze of similarities and distinctive features of legal requirements for financial and environmental audit. The analysis showed the need to create a separate type of audit that will be conducted together financial and environmental auditors — financial-environmental audit. The article describes the basic principles of environmental auditing. In addition, it is indicated appropriate steps and the main key aspects accordingly of financial-environmental audit. Authors consider requirements of doing business and environmental audits in this article. The scheme of relationships between key production processes, environmental risk, environmental audit steps and procedures was designed for improving financial-environmental audit, that will allow the auditors to prioritize risks for each stage of production and help with the efficiency analysis of conducted environmental activities.

№ 22 2016, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

Н. І. Дорош

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, КНУ імені Тараса Шевченка Д. К. Маліновська, аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

N. Dorosh

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Taras Shevchenko National University of Kyiv D. Malinovska, PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Дорош Н. І. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади. Агросвіт. 2016. № 22. С. 8–13.

Dorosh, N. (2016), “The financial-environmental audit: the nature and methods”, Agrosvit, vol. 22, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.