EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р. В. Заяць

Назад

УДК: 334.722:330.111.62:631.115

Р. В. Заяць

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті управління об'єктами власності розглядається як невід'ємна складова підприємницької діяльності. Підприємство визначене як об'єкт та суб'єкт власності, головним критерієм ефективності якого є його прибутковість. Описана значимість управлінських рішень щодо майнового комплексу та їх вплив на результати діяльності. Обгрунтована необхідність раціонального та відповідального використання та поліпшення виробничих ресурсів. На прикладі досліджуваних підприємств показано, що відповідні інвестиції призводять до вищої продуктивності та конкурентоспроможності на ринках продукції і виробничих факторів.

R. Zayats

MANAGEMENT OF OWNERSHIP AS A COMPONENT OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP

Summary

In this article the objects of ownership management was seen as an integral part of business activities. The company was defined as an object and as the subject of ownership, the main criterion for the effectiveness of which is its profitability. Was described the importance of administrative decisions regarding the property complex, and their impact on performance. The necessity of rational and responsible use of resources and improve performance was substantiated. On the example of real companies was shown, that the relevant investments lead to higher productivity and competitiveness in product markets and production factors.

№ 21 2016, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 1002

Відомості про авторів

Р. В. Заяць

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

R. Zayats

Ph.D. student, National scientific center "Institute of agrarian economy", Kyiv

Як цитувати статтю

Заяць Р. В. Управління власністю як складова аграрного підприємництва. Агросвіт. 2016. № 21. С. 62–66.

Zayats, R. (2016), “Management of ownership as a component of agricultural entrepreneurship”, Agrosvit, vol. 21, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.