EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ "ІННОВАЦІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
М. А. Полегенька

Назад

УДК: 330.341.1

М. А. Полегенька

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ "ІННОВАЦІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

У статті розглянуто загальні теоретичні положення та наукова думка у сфері інновацій, визначено передумови їх впровадження у виробничу діяльність та значення для соціально-економічного розвитку держави. На підставі проведених досліджень виділено основні наукові точки зору стосовно категорій "інновація", "нововведення", "винахід", "покращення". Охарактеризовано різні типи інновацій та здійснено їх класифікацію. Запропоновано та обгрунтовано власне визначення інновацій як економічної категорії. На основі проведеного аналізу визначено, що сутність інновацій полягає в творчій інтелектуальній діяльності людини, яка призводить до змін у різних сферах діяльності з метою одержання максимального ефекту.

M. Polehenka

THE ETYMOLOGY OF THE TERM "INNOVATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The article discusses the general theoretical concepts and scientific thought in the field of innovation, defined conditions of their implementation in production activities and importance for socio-economic development. Based on research The main scientific opinions on the categories of "innovation", "innovation", "invention", "improvement". Characterize different types of innovation and their classification. A proper and reasonable definition of innovation as an economic category. Based on the analysis determined that the essence of innovation is a creative intellectual human activity, which leads to changes in various fields in order to obtain maximum effect.

№ 21 2016, стор. 57 - 61

Кількість переглядів: 1166

Відомості про авторів

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

Як цитувати статтю

Полегенька М. А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії. Агросвіт. 2016. № 21. С. 57–61.

Polehenka, M. (2016), “The etymology of the term "innovation" as an economic category”, Agrosvit, vol. 21, pp. 57–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.