EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЯК ОДИН З МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ НАЯВНІСТЮ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
А. С. Макаренко

Назад

УДК: 657.922

А. С. Макаренко

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЯК ОДИН З МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ НАЯВНІСТЮ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Викладено питання змісту категорії економічної оцінки ресурсів лісу та історичні етапи її формування. Зі зміною економічних відносин розгляд цього питання привів до більш поглибленої теоретичної та методичної розробки проблеми оцінки ресурсів лісу. Сформовано структурну композицію підходів для вивчення всіх аспектів та факторів лісу, системи ефективного лісокористування. Згідно з вимогами ринку на перший план виходить суспільна корисність ресурсів лісу, тому на цей час актуальним є економічна та вартісна оцінка цих ресурсів. Виділено компоненти лісових ресурсів та окреслені можливі підходи для цілей їх оцінки. Узагальнено елементи ресурсів, лісокористування та методику економічної оцінки для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів.

A. Makarenko

THE ECONOMIC EVALUATION AS ONE OF THE TOOLS FOR THE AVAILABILITY, USE AND REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES MANAGMENT PURPOSES

Summary

The problem of economic evaluation category forest resources and the historical stages of its formation is revealed. Changing economic relationships influenced the problem's consideration having led to a deep theoretical and methodological development of forest resource assessment issue. Structural composition of all forest aspects and factors and effective forest management studying approaches is established. According to the market demand, the social utility of forest resources is in the forefront, therefore currently economic and value assessment of these resources is topical. The components of forest resources are distinguished and possible approaches for the purposes of evaluation are outlined. Resources elements, forest management and economic evaluation method for the purpose of managing the availability, use and reproduction of forest resources are overviewed.

№ 21 2016, стор. 48 - 56

Кількість переглядів: 972

Відомості про авторів

А. С. Макаренко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Makarenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Макаренко А. С. Економічна оцінка як один з методичних інструментів для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів. Агросвіт. 2016. № 21. С. 48–56.

Makarenko, A. (2016), “The economic evaluation as one of the tools for the availability, use and reproduction of forest resources managment purposes”, Agrosvit, vol. 21, pp. 48–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.