EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
О. О. Попова

Назад

УДК: 330:65:330.1

О. О. Попова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті представлено теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Автором запропоновано концептуальний підхід до його побудови, визначено основні елементи. Встановлено внутрішні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу. Механізм регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу представлено у вигляді окремих підсистем організаційної та економічної з комплексом визначених елементів. Організаційна складова представлена: формами організації виробництва, інфраструктурою молокопродуктового підкомплексу, системою управління молокопродуктовим підкомплексом, державним контролем, логістикою, державними програмами розвитку, соціальною відповідальністю. Елементами економічної є: державне регулювання, інноваційно-інвестиційний розвиток, система державної підтримки, форми розрахунків між учасниками молокопродуктового ланцюга, економічний інтерес учасників підкомплексу, ціноутворення. Метою статті стала розробка концептуального підходу до формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. У результаті дослідження сформовано організаційно-економічний механізм регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу та визначено основні його складові.

L. Popova

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT REGULATION OF ENTERPRISES OF MILK SUBCOMPLEX

Summary

The article presents the theoretical basis of formation of organizational and economic mechanism of development regulation of enterprises of milk subcomplex. The author proposed a conceptual approach to its construction, the main elements were defined. The internal foundations of milk subcomplex were established. The mechanism of regulation of development of milk subcomplex of enterprises were presented as organizational and economic subsystems with a set of certain elements. The organizational component were represented: the forms of production, infrastructure of milk subcomplex, management system, state control, logistics, government development programs, social responsibility. Economic elements were: regulation, innovation and investment development, the system of state support, forms of settlements between participants of milk chain, the economic interest of sub, pricing. The goal of article was the development of a conceptual approach to the formation of organizational and economic mechanism of regulation of enterprises of milk subcomplex. As the result the organizational and economic mechanism of development regulation of enterprises of milk subcomplex were formed.

№ 21 2016, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

О. О. Попова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Popova

Candidate to Ph.D. position, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Попова О. О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Агросвіт. 2016. № 21. С. 43–47.

Popova, L. (2016), “The theoretical foundations of formation of organizational and economic mechanism of development regulation of enterprises of milk subcomplex”, Agrosvit, vol. 21, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.