EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
А. А. Брояка

Назад

УДК: 63.008.4

А. А. Брояка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті досліджено особливості становлення та розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення в сільському господарстві України. Розглянуто організаційну структуру ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг за основними суб'єктами їх надання, здійснено їхній порівняльний аналіз, визначено переваги та недоліки кожного з них. Окреслено засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення в сільському господарстві. Сформовано критерії оцінювання результативності та ефективності надання інформаційно-консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню, що дозволить здійснювати контроль за їх виконанням, покращувати їх якість та ефективність, визначати пріоритетні напрями майбутньої інформаційно-консультаційної діяльності. Зроблено висновки про необхідність державної підтримки та застосування системного підходу до формування єдиної мережі інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства задля підвищення його ефективності.

А. Broyaka

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AN EFFECTIVE INFORMATION AND ADVISORY SUPPORT OF AGRICULTURE

Summary

The peculiarities of formation and development of information and advisory support of agricultural sector in Ukraine are studied in the article. The organizational structure of the market for agricultural information and advisory services is considered in regard of their provision subjects, their comparative analysis is conducted, and the advantages and disadvantages of each are identified. The conceptual grounds for the organization of effective information and advisory support in agriculture are outlined. The criteria for evaluating effectiveness and efficiency of agricultural information and advisory services to agricultural producers and rural population are offered, that can be used for monitoring their implementation, for improvement of their quality and efficiency, for identifying priority areas of future information and advisory activities. It is concluded that the state support and the system approach application to the development of a single network of information and advisory support of agriculture are necessary in order to increase its efficiency.

№ 21 2016, стор. 36 - 42

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

А. А. Брояка

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. Broyaka

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Department, Vinnytsia National Agricultural University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Брояка А. А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства. Агросвіт. 2016. № 21. С. 36–42.

Broyaka, А. (2016), “Conceptual framework of organization an effective information and advisory support of agriculture”, Agrosvit, vol. 21, pp. 36–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.