EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В БАНКАХ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
П. О. Скок

Назад

УДК: 336.71

П. О. Скок

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В БАНКАХ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Анотація

Визначено, що інноваційна стратегія банку або небанківської кредитної організації виконує функції створення конкурентної стратегії, формування портфеля фінансових інновацій, розробки та вибору методів управління фінансовими інноваціями та контролю за ними. Зазначено, що процес стратегічного інноваційного управління в банках та небанківських кредитних організаціях включає в себе безпосередньо стратегічне управління, що складається з 4 етапів: попередній, вибір інноваційної стратегії, реалізацію інноваційної стратегії та контроль. Запропоновано основними стратегіями розвитку і впровадження фінансових інновацій в банках і небанківських кредитних організаціях визначити: адаптивну стратегію (орієнтована на впровадження фінансових інновацій, вже апробованих іншими кредитними організаціями); поліпшуючу стратегію (орієнтована на якісну модифікацію існуючих фінансових інновацій, з метою диференціації продукту і поліпшення іміджу кредитної організації); попереджаючу стратегію (орієнтована на розробку і впровадження піонерних інновацій, завоювання лідируючих позицій за новими технологіями і продуктами, які не мають аналогів на ринку).

P. Skok

STRATEGY FINANCIAL INNOVATION IN THE BANKS AND NONBANK CREDIT ORGANIZATIONS

Summary

Determined that the innovation strategy of the bank or non-bank credit organization serves as the establishment of competitive strategy, a portfolio of financial innovation, design and choice of methods of financial innovation and control them. Indicated that the strategic innovation management in banks and non-bank credit organizations includes direct strategic management, consisting of four stages: preliminary, the choice of innovation strategy, innovation strategy implementation and control. A major development strategies and implementation of financial innovation in banks and non-bank credit organizations to determine: adaptive strategy (focused on the implementation of financial innovation, already proven in other credit institutions); improving strategy (focused on qualitative modification of existing financial innovation, to product differentiation and improve the image of the credit institution); warning strategy (focused on the development and implementation of pioneering innovation, winning the leading position on new technologies and products that are unparalleled in the market).

№ 21 2016, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance, Academy of Municipal Administration

Як цитувати статтю

Скок П. О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях. Агросвіт. 2016. № 21. С. 26–30.

Skok, P. (2016), “Strategy financial innovation in the banks and nonbank credit organizations”, Agrosvit, vol. 21, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.