EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВИНАРСТВО — КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
В. К. Збарський, О. О. Шпак

Назад

УДК: 631.14:636.4

В. К. Збарський, О. О. Шпак

СВИНАРСТВО — КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

Висвітлюються особливості організації виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах та визначення можливостей підвищення його ефективності. У процесі дослідження використано сукупність прийомів і методів, зокрема аналогії та порівняння, індукції та дедукції з метою уточнення поняття "ефективність виробництва". Методи теоретичного узагальнення та монографічний використовували для поглибленого дослідження особливостей розвитку свинарства, визначення резервів покращення роботи галузі на прикладі окремих підприємств. Обгрунтовано стан економічного розвитку галузі свинарства регіону та визначено шляхи підвищення її економічної ефективності. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах України в цілому і Запорізької області, зокрема, характеризується нестабільністю та почерговим перепадом від збитковості до низького рівня прибутковості, що обумовлено групою технологічних та економічних чинників.

V. Zbarsky, E. Shpak

PIG BREEDING IS A KEY SECTOR IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Summary

Features of the pig production organization in agricultural enterprises were developed and opportunities for their improvement were identified. The theoretical aspects of a production efficiency of agricultural enterprises were studied with usage the methods of induction and deduction, and in-depth justification of the concept of "production efficiency" — a method of analysis and synthesis. The condition of economic development of pig industry in the region was justified and the ways to further improve the economic efficiency of pork production were identified.
The development of pig industry in the Ukrainian agricultural enterprises in general and the region, in particular, is characterized by instability and alternately deviation from unprofitable to low profitability due to a group of technological and economic factors.

№ 21 2016, стор. 8 - 14

Кількість переглядів: 1121

Відомості про авторів

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

V. Zbarsky

doctor of economic Sciences, Professor, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev


О. О. Шпак

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

E. Shpak

graduate student, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Збарський В. К., Шпак О. О. Свинарство — ключова галузь у сільському господарстві України . Агросвіт. 2016. № 21. С. 8–14.

Zbarsky, V. and Shpak, E. (2016), “Pig breeding is a key sector in agriculture of Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.