EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ
В. І. Кулішова

Назад

УДК: 339.9

В. І. Кулішова

СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті аналізується соціальна складова розвитку сучасного аграрного бізнесу в Україні. Охарактеризовано ключові соціальні проблеми сільських територій в нашій державі та їх вплив на діяльність аграрного сектору. Проведено якісний аналіз перспектив розвитку аграрного бізнесу в умовах збереження існуючих підходів до вирішення соціальних проблем. Встановлено перешкоди соціального характеру на шляху євроінтеграційних перспектив вітчизняного агросектору та обгрунтовано окремі напрями їх подолання.

V. Kulishova

SOCIAL COMPONENT OF DOMESTIC AGRIBUSINESS DEVELOPMENT: EUROINTEGRATION PROSPECTIVES

Summary

This article deals with analysis of social component of domestic agribusiness development. The key social problems of village territories in our state and their impact on the activity of agricultural sector are characterized. The qualitative analysis of prospectives of agricultural business development in the conditions of saving of existing approaches to the solving of social problems is made. The barriers of the social character on the way to eurointegration prospectives of domestic agricultural sector are determined and some directions of their overcoming are justified.

№ 20 2016, стор. 55 - 61

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

В. І. Кулішова

здобувач кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Kulishova

Applicant for PhD, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Кулішова В. І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи. Агросвіт. 2016. № 20. С. 55–61.

Kulishova, V. (2016), “Social component of domestic agribusiness development: eurointegration prospectives”, Agrosvit, vol. 20, pp. 55–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.