EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. С. Богданов, І. В. Гончаренко

Назад

УДК: 332.146:338

Д. С. Богданов, І. В. Гончаренко

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено аспекти розвитку сільських територій Миколаївської області з метою визначення засобів і шляхів подолання проблем, що є на цих територіях. Методологічні особливості цього дослідження базуються на розумінні сільських територій як складних, багаторівневих та багатофункціональних систем, їх стратегічного значення для України в частині забезпечення її продовольчої безпеки, формування та ефективного функціонування соціально і виробничо-сприятливого середовища для сталого людського розвитку на селі та сільських територій загалом. У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій, а також виявлено основні чинники впливу на формування та використання виробничого і соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій. Сформульовано пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування.

D. Bogdanov, I. Goncharenko

FEATURES OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF MYKOLAIV REGION

Summary

The article identifies means, ways, and analytical aspect of rural development of Mykolaiv region and overcomes problems that exist in these areas. Methodological features of this study are based on an understanding of rural areas as complex, multi-level and multi-functional systems, their strategic importance for Ukraine in terms of ensuring its food security, development and effective operation and social production and an enabling environment for sustainable human development in the countryside and rural areas in general. In the article current problems of rural Ukraine and region, are found as the main factors of influence the formation and use in industrial and social potential of Ukrainian villages under market transformations. The proposals formulated for the state authorities and local authorities.

№ 20 2016, стор. 30 - 33

Кількість переглядів: 1160

Відомості про авторів

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

D. Bogdanov

postgraduate student, Mykolaiv National Agrarian University


І. В. Гончаренко

професор, д. е. н., Миколаївський національний аграрний університет

I. Goncharenko

professor, doctor of economics, Mykolaiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Богданов Д. С., Гончаренко І. В. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій миколаївської області. Агросвіт. 2016. № 20. С. 30–33.

Bogdanov, D. and Goncharenko, I. (2016), “Features of the socioeconomic development of rural territories of mykolaiv region”, Agrosvit, vol. 20, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.