EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
В. А. Самофатова

Назад

УДК: 338.436.33:005.4-0.21.387

В. А. Самофатова

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні засади формування концепції сталого розвитку в світовій практиці. Розглянуто базові компоненти, на яких грунтується концепція сталого розвитку. Зауважено, що агропродовольча сфера є одним з найважливіших секторів української економіки, складною економічною системою і просторомістким видом діяльності. Відзначено, що сталість агропродовольчої сфери визначається не тільки зовнішніми і внутрішніми факторами, а і великою кількістю управлінських впливів. Розглянуто основні стримуючі фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери. Проаналізовано негативний вплив на довкілля сільськогосподарського виробництва. Запропоновано структуру концепції сталого розвитку агропродовольчої сфери. Відмічено, що основою сталого розвитку агропродовольчої сфери може стати біоекономіка. Доведено, що важливим напрямом стабілізації і сталості агропродовольчої сфери є культура. Визначено напрями, що сприяють підвищенню ефективності стратегії переходу до сталого розвитку. Обгрунтовано необхідність упровадження заходів, націлених на формування засад сталого розвитку агропродовольчої сфери. Зроблено висновок, що глобальна концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери повинна реалізуватися, в першу чергу, на регіональному рівні.

V. Samofatova

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD SPHERE

Summary

The paper analyzes the theoretical bases of formation of the concept of sustainable development in the world. The basic components underlying the concept of sustainable development. It is noticed that agri-food is one of the most important sectors of the Ukrainian economy, complex economic system and territorial field of activity. Noted that the sustainability of the agri-food sector is determined not only by external and internal factors, but also a large number of management actions. Considered are the main limiting factors for sustainable development of the agri-food sector. Analyzed adverse impact on the environment of agricultural production. The structure of the concept of sustainable development in the food industry is shown. It is noted that the basis for sustainable development agri-food sector can become a Bioeconomy. It is proved that an important area of stabilization and sustainability in the food industry, is culture. The directions of improving the effectiveness of the strategy of transition to sustainable development. The necessity of implementation of measures aimed at laying the foundations for sustainable development of the agri-food sector. The conclusion is that the global concept of sustainable development of the agri-food sector must be realized, first and foremost, at the regional level.

№ 20 2016, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 957

Відомості про авторів

В. А. Самофатова

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

V. Samofatova

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate of Department of industrial economic, Odessa national academy of food technologies, Odesa

Як цитувати статтю

Самофатова В. А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2016. № 20. С. 12–17.

Samofatova, V. (2016), “The concept of sustainable development of agri-food sphere”, Agrosvit, vol. 20, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.