EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРМІВ
І. С. Воронецька, О. О. Кравчук, Г. В. Корнійчук

Назад

УДК: 338.4

І. С. Воронецька, О. О. Кравчук, Г. В. Корнійчук

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРМІВ

Анотація

У статті розглянуто науково-теоретичні та практичні засади формування та функціонування ринку кормів. Наведено алгоритм структурної організації ринку кормів в Україні та сформульовано власне тлумачення поняття "ринок кормів" в глобальному аспекті. Виділено основних 10 світових ТОП-виробників комбікормів та кормових добавок. Проаналізовано світовий досвід формування нормативно-правової бази щодо безпеки та якості кормів і кормової сировини. Визначено основні світові тенденції становлення ринку кормів в сучасних умовах.

I. Voronetskaya, O. Kravchuk, G. Korniychuk

SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF FEED MARKET

Summary

The article examines the scientific-theoretical and practical bases of formation and functioning of feed market. Is shown the algorithm of the structural market organization in Ukraine and formulated their own interpretation of "feed market" in a global context. Is identified the main top 10 list of world producers of animal feed and feed additives. Was analyzed global experience of formation of normative and legal base about safety and quality of feed and forage raw materials. Are determined the main tendencies of world feed market in current conditions.

№ 20 2016, стор. 3 - 11

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

I. Voronetskaya

Ph.D., Associate Professor, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute оf Feed Research аnd Agriculture оf Podillya


О. О. Кравчук

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

O. Kravchuk

Ph.D., senior researcher at the Laboratory for Economic Research and Marketing Institute оf Feed Research аnd Agriculture оf Podillya


Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант ННЦ "Інститут аграрної економіки"

G. Korniychuk

Ph.D., doctoral candidate of National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Воронецька І. С., Кравчук О. О., Корнійчук Г. В. Науково-практичні засади функціонування ринку кормів. Агросвіт. 2016. № 20. С. 3–11.

Voronetskaya, I., Kravchuk, O. and Korniychuk, G. (2016), “Scientific and practical principles of feed market”, Agrosvit, vol. 20, pp. 3–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.