EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН
Я. В. Шевчук

Назад

УДК: 332.14:351.862.6

Я. В. Шевчук

РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України. В статті здійснено комплексний аналіз основних індикаторів енергетичної безпеки країни, порівняння основних показників енергоємності з показниками розвинутих країн світу. Визначено основні причини неналежного рівня енергетичної безпеки регіонів України на сучасному етапі. Порівняно рівень енергетичної безпеки регіонів України на основі використання регіонального рейтингу енергоефективності. Здійснено огляд основних довгострокових програмних документів забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України. З позиції сценаріїв економічного зростання і структури ВВП, розрахованих на основі прогнозів Уряду України, визначено перспективи подальшого розвитку економіки України і відповідна до нього зміна споживання та виробництва енергоресурсів. Окреслено перспективи, можливості та шляхи забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України.

Y. Shevchuk

THE LEVEL OF ENERGY SECURITY OF THE UKRAINE'S REGIONS: СURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR CHANGE

Summary

The problems of ensuring an adequate level of energy security of Ukraine's regions investigated in the article. The comprehensive analysis of the main indicators of the country's energy security was presented in the article. These indicators compared with the main indicators of energy intensity of developed countries. The main causes of inadequate level of energy security of regions of Ukraine at the present stage are determined. The level of energy security of Ukraine's regions through the use of regional energy efficiency rating compared. The overview of the major long-term policy documents to ensure an adequate level of energy security of Ukraine's regions carried out. From the perspective of the scenarios of economic growth and the structure of GDP, calculated on the basis of the Government of Ukraine forecasts are defined prospects of further development of Ukraine's economy and the corresponding change in consumption and production of energy set out. The prospects, opportunities and ways of ensuring an adequate level of energy security of Ukraine's regions were defined.

№ 19 2016, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 924

Відомості про авторів

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Y. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Шевчук Я. В. Рівень енергетичної безпеки регіонів України: сучасні тенденції та перспективи змін. Агросвіт. 2016. № 19. С. 37–43.

Shevchuk, Y. (2016), “The level of energy security of the Ukraine's regions: сurrent trends and prospects for change”, Agrosvit, vol. 19, pp. 37–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.