EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Я. В. Паламаренко

Назад

УДК: 338.24:663.5(477)

Я. В. Паламаренко

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито роль державного регулювання спиртової промисловості України в умовах сьогодення. Запропонований механізм державного регулювання розвитку спиртової галузі України. Наведено та охарактеризовано методи державного регулювання: адміністративно-правові, економічні та організаційні, визначено, що лише їх комплексне використання дозволить підвищити ефективність діяльності підприємств спиртової промисловості і забезпечить їх стабільний розвиток. Проаналізовано діяльність ДП "Укрспирт", визначено його функціональні обов'язки. Досліджено проблеми державної підтримки розвитку спиртової галузі. Проаналізовано вплив державних органів у цій галузі. Розглянуто основні функції держави та їх реалізацію стосовно спиртової промисловості України. Обгрунтовано необхідність вирішення питань завантаження надлишкових потужностей, перепрофілювання спиртових заводів. Спиртова галузь завжди перебувала під особливою увагою держави, оскільки приносила одну третину всіх надходжень до державного бюджету, тому запропоновано пропозиції стосовно покращення державного управління в галузі.

Y. Palamarenko

GOVERNMENT ROLE SUPPORT OF THE UKRAINIAN ALCOHOL INDUSTRY DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the role of state regulation of the alcohol industry of Ukraine in the context of the present. The proposed mechanism of state regulation of development of alcohol industry of Ukraine. Shown and described methods of state regulation: administrative-legal, economic and organizational, it is determined that only their integrated use will improve the efficiency of the enterprises of the alcohol industry and provide them with a stable development. The activity of SE "Ukrspirt", defines his responsibilities. The problems of state support of development of alcohol industry. Analyzes the influence of state bodies in this field. The main functions of the state and their implementation in relation to the alcohol industry of Ukraine. The necessity of solving issues of load excess capacity, the reorientation of distilleries. The alcohol industry has always been under special attention of the state because it brought one third of all government revenue is, therefore, proposed suggestions for improving state management in the field.

№ 19 2016, стор. 31 - 36

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Y. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Паламаренко Я. В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України. Агросвіт. 2016. № 19. С. 31–36.

Palamarenko, Y. (2016), “Government role support of the ukrainian alcohol industry development”, Agrosvit, vol. 19, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.