EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
Л. А. Майстер

Назад

УДК: 657

Л. А. Майстер

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто питання визначення поняття "об'єкт нематеріального активу" з метою розкриття особливостей оцінки та визнання нематеріальних активів підприємства. Висвітлено економічну сутність та значення витрат на розробку (створення) та придбання об'єктів нематеріальних активів у загальній структурі витрат підприємства. Охарактеризовано номенклатуру та статті калькуляції витрат на розробку (створення) та придбання об'єктів нематеріальних активів відповідно до оптимально обраного шляху надходження його на підприємство чи іншої природи їх виникнення, що забезпечить точність процесу формування планової собівартості нової продукції (виконання робіт, надання послуг). Визначено чинники, що зумовлюють необхідність використання нематеріальних активів для підвищення ефективності та якості технологічних процесів відповідно до виду економічної діяльності підприємства.

L. Maister

FEATURES OF ACCOUNT OF CHARGES ARE FOR DEVELOPMENT (CREATION) AND ACQUISITION OF IMMATERIAL ASSETS OF ENTERPRISES

Summary

In the article the question of determination of concept "object of immaterial asset" is considered with the purpose of opening of features of estimation and confession of immaterial assets of enterprise. Economic essence and value of charges is reflected for development (creation) and acquisition of objects of immaterial assets in the general structure of charges of enterprise. A nomenclature and articles of calculation of charges is described for development (creation) and acquisition of objects of immaterial assets in accordance with the optimum chosen path of receipt of him on an enterprise or other nature of their origin which will provide exactness of process of forming of the planned new unit cost (implementation of works, grant of services). Certainly factors which predetermine the necessity of the use of immaterial assets for the increase of efficiency and quality of technological processes in accordance with the type of economic activity of enterprise.

№ 19 2016, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

L. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Майстер Л. А. Особливості обліку витрат на розробку (створення) та придбання нематеріальних активів підприємств. Агросвіт. 2016. № 19. С. 24–27.

Maister, L. (2016), “Features of account of charges are for development (creation) and acquisition of immaterial assets of enterprises”, Agrosvit, vol. 19, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.