EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИБОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Є. Ю. Маркова

Назад

УДК: 338.36:652.8

Є. Ю. Маркова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИБОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Перехід на інноваційну модель рибодобувної промисловості пов'язано із економічними викликами сьогодення, забезпечення продовольчої та економічної безпеки країни та впливу процесів глобалізації на розвиток рибної галузі. Вибір оптимального шляху розвитку українського рибного ринку в сучасних умовах глобалізації повинен бути зроблений на користь переходу від моделі уповільненого розвитку до відкритого інноваційного ринку з подальшим впровадженням нових технологій, отриманням конкурентних переваг і підвищенням частки продукції глибокої переробки.

E. Markova

ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FISH MINING IN UKRAINE

Summary

The transition to an innovative model fish craft industry due to the economic challenges of today, food and economic security of the country and the impact of globalization on the development of the fishing industry. Choosing the best way of Ukrainian fish market in the current context of globalization must be made for the transition from slow development model for open innovation market, followed by the introduction of new technologies, obtaining competitive advantage and increase the share of products deep processing.

№ 19 2016, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture

Як цитувати статтю

Маркова Є. Ю. Актуальні проблеми інноваційного розвитку підприємств рибодобувної промисловості України. Агросвіт. 2016. № 19. С. 14–18.

Markova, E. (2016), “Actual problems of innovative development of enterprises fish mining in Ukraine”, Agrosvit, vol. 19, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.