EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ
Г. В. Корнійчук

Назад

УДК: 336.01: 658.155

Г. В. Корнійчук

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ

Анотація

У роботі викладено результати проведеного якісного аналізу концептуального базису управління економічним потенціалом підприємства, на основі яких сформовано методологічні положення оцінки фінансового потенціалу з урахуванням специфіки діяльності вітчизняних агроформувань. Аргументовано необхідність об'єктивної та якісної оцінки об'єкта управлінського впливу для забезпечення ефективного управління економічними процесами підприємства. Визначено сучасні передумови оцінки фінансового потенціалу та причини відсутності її загальноприйнятої методологічної основи. Розкрито концептуальні підходи, методи та інструменти оцінки фінансового потенціалу. Проведено критичний аналіз типових методичних підходів та методів оцінки. Сформульовано найбільш важливі, на думку автора, методологічні положення оцінки фінансового потенціалу підприємства.

H. Korniichuk

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This paper presents the results of qualitative analysis of conceptual basis of management of economic potential of enterprises on which the formation of methodological principles for assessing the financial capacity from specific activity of domestic agricultural enterprises. The necessity of objective and qualitative assessment of impact of facility management for effective economic management of the company. Are determined modern prerequisites of assessing the financial capacity and the absence of common methodological framework. Was made a critical analysis of standard methodological approaches and assessment methods. Formulated most important, according to the author, methodological provision of assessing the financial potential of the company.

№ 19 2016, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1045

Відомості про авторів

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

H. Korniichuk

PhD in Economics, doctoral student at NSC "Institute of agrarian economy" NAASU, Ukraine

Як цитувати статтю

Корнійчук Г. В. Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань. Агросвіт. 2016. № 19. С. 3–8.

Korniichuk, H. (2016), “Methodological aspects of assessing the financial potential of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 19, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.