EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ
О. М. Зеленко

Назад

УДК: 631.1.332

О. М. Зеленко

СУТНІСТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність заготівлі як об'єкта управління. В основу дослідження покладено загальнонаукові методичні прийоми пізнання дійсності: методи індукції та дедукції, методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу, методи причинно-наслідкового зв'язку, групування. На основі систематизації наукових підходів до трактування сутності поняття "заготівля" визначено взаємозв'язок між закупівельною та заготівельною діяльністю в сільському господарстві. Розкрито основні складові заготівельної діяльності в контексті спеціалізації та кооперації. Зіставлення завдань, які вирішуються в процесі заготівлі, дозволили визначити характерні риси заготівельної діяльності як економічного виду підприємницької діяльності, складової структури підприємства та об'єкта кооперації.

О. Zelenko

NATURE OF PURVEYING ACTIVITY IN THE AGRICULTURE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

Summary

Nature of purvey as an object of management is under the investigation in the article. In the basis of the research there are following general scientific methods of perception of reality: inductive and deductive methods, methods of theoretical generalization and comparison, methods of analysis and synthesis, causal method, method of grouping. On the basis of scientific regimentation to the treatment of the content of the notion "purvey" the correlation between purchasing and purveying activity in the context of specialization and cooperation were uncovered. The comparison of tasks which were being solved in the process of purvey allow to determine characteristics of purveying activity as economic type of entrepreneur activity, component structure of enterprise and the object of cooperation.

№ 18 2016, стор. 39 - 44

Кількість переглядів: 1018

Відомості про авторів

О. М. Зеленко

аспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

О. Zelenko

postgraduate, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Як цитувати статтю

Зеленко О. М. Сутність заготівельної діяльності в сільському господарстві як об'єкта управління. Агросвіт. 2016. № 18. С. 39–44.

Zelenko, О. (2016), “Nature of purveying activity in the agriculture as an object of management”, Agrosvit, vol. 18, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.