EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ
Ю. С. Затуливітер

Назад

УДК: 338.1

Ю. С. Затуливітер

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ

Анотація

Економічний розвиток поєднує в собі як економічну складову, так і екологічну. Тому охорона навколишнього середовища є одним із основних пріоритетів економічного розвитку. На сьогодні головною проблемою є використання природо-ресурсного потенціалу в більшій кількості ніж можливостей у природи до його відтворення. В результаті порушення процесів самовідновлення посилюється негативний вплив природи на суспільство, який зумовлений прискореними темпами економічного розвитку і незбалансованістю з природними процесами. Збільшення негативної складової у взаємовідносинах природи і суспільства призводить до збільшення рівня еколого-економічних витрат. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною суспільного розвитку. При цьому, чим вище рівень соціально-економічного розвитку суспільства, тим чіткіше стратегія суспільства у сфері природокористування. Більш чітко виражені екологічні потреби щодо якості навколишнього середовища, усвідомлена необхідність платити за екологічне благополуччя.

Yu. Zatulyviter

STATISTICAL ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL COSTS AND METHODS OF EVALUATION

Summary

Economic development combines both economic and environmental component. Therefore the environment is one of the main priorities of economic development. Nowadays, the main problem is that use of natural-resource is more than opportunities in nature to recover. The negative impact on society is increasing, as a result of disturbance of selfrecovering which is caused by accelerated economic development and imbalance of natural processes. Increasing negative component in the relations between nature and society leads to increase level of environmental and economic costs. Environmental work is an integral part of social development. In this case, the higher level of socio-economic development of society, that clearer the public strategy in nature. A distinct environmental demands for environmental quality, perceived need to pay for the ecological well-being.

№ 18 2016, стор. 35 - 38

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

Ю. С. Затуливітер

аспірантка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Yu. Zatulyviter

postgraduate student, Faculty of Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Затуливітер Ю. С. Статистичний облік екологічних витрат та методи їх оцінки. Агросвіт. 2016. № 18. С. 35–38.

Zatulyviter, Yu. (2016), “Statistical accounting of environmental costs and methods of evaluation”, Agrosvit, vol. 18, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.