EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІПШЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ЛІЗИНГУ
М. О. Дергалюк

Назад

УДК: 338.43:339.187.62

М. О. Дергалюк

ПОЛІПШЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ЛІЗИНГУ

Анотація

У статті висвітлюється можливість поліпшення виробничо-технічного потенціалу агропромислового комплексу регіонів України за рахунок лізингу. Встановлено, що лізинг має як соціально-економічний зміст, так і матеріально-речову основу, оскільки виражає певну взаємодію елементів продуктивних сил і виробничих відносин.
Обгрунтовано, що використання лізингу дасть можливість поліпшити виробничо-технічний потенціал АПК регіонів за рахунок оновлення сільськогосподарської техніки і обладнання на підприємствах, навіть за відсутності значних фінансових ресурсів, оскільки як вид інвестиційної діяльності лізинг дозволяє отримати підприємствам сільськогосподарську техніку за певну плату у розстрочку, з правом викупу.
Окреслено особливості використання лізингу в інвестиційно-інноваційному розвитку АПК регіонів. З'ясовано сучасний стан надання лізингових послуг суб'єктам АПК регіонів та можливості диверсифікування ризиків лізингодавців. Окреслено заходи з боку державного управління щодо розвитку лізингу для активізації інвестиційно-інноваційного розвитку АПК регіонів. Запропоновано створення регіональних програм розвитку лізингу в АПК, що сприятиме відновленню виробничо-технічного потенціалу АПК регіонів та інвестиційно-інноваційному розвитку АПК у цілому.

M. Dergaluk

IMPROVING OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL POTENTIAL OF THE AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX OF UKRAINE BY LEASING

Summary

The article considers the possibility of improving the manufacturing and technical potential of the agroindustrial region complex of Ukraine through leasing. It is established, that leasing has both social and economic content as well as material-material basis, and expressed a certain elements of the interaction the productive forces and production relations. It is proved, that the use of leasing will enable to improve the production and technical potential of agribusiness regions through renewal of agricultural machinery and equipment in enterprises, even in the absence of significant financial resources, because as type of investment — leasing allows to get the enterprises a agricultural machinery for a fee in installments, with the right redemption.
Features of using leasing outlined in investment and innovative development of agribusiness regions. It is found the present state providing of leasing services for subjects of agribusiness regions and opportunities of leasing givers' diversification risks. Measures from the state administration outlined for the development of leasing for enhancing investment and innovation development of agriculture regions.
It is proposed the creation of regional leasing development programs in agroindustrial complex that will facilitate the recovery of industrial and technological potential of the agroindustrial region complex and investment and innovative development of agriculture in general.

№ 18 2016, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

M. Dergaluk

NTUU "KPI named after Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О. Поліпшення виробничо-технічного потенціалу агропромислового комплексу регіонів України за рахунок лізингу . Агросвіт. 2016. № 18. С. 31–34.

Dergaluk, M. (2016), “Improving of industrial and technical potential of the agroindustrial region complex of Ukraine by leasing”, Agrosvit, vol. 18, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.