EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1991—2015 РР.
Г. О. Шамборовський

Назад

УДК: 330.59, 338.23

Г. О. Шамборовський

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1991—2015 РР.

Анотація

У статті проаналізовано особливості формування доходів населення в Україні протягом років незалежності. Визначено, що сукупний дохід українців традиційно складається з заробітної платні (44%), прибутку та змішаного доходу (15%), доходів від власності (3%), соціальної допомоги та інших трансфертів (38%). Це свідчить про застарілість та неефективність моделі економічного розвитку та загрожує соціальним розшаруванням. Існує необхідність пошуку інших джерел отримання доходів, їх диверсифікації, застосування принципу самоактуалізації та самозайнятості у суспільстві. Наголошено на важливості проведення антикризової політики щодо економічної стабілізації та підвищення рівня доходів населення. Виявлено позитивну тенденцію зміни динаміки та структури доходів населення — поступове зростання номінальних доходів українців протягом 25 років, проте рівень достатку громадян у перерахунку на одну особу залишається вкрай низьким — 1 437 дол. США.

G. Shamborovskyi

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOMES IN UKRAINE IN 1991—2015

Summary

The article analyzed the features of formation of the incomes in Ukraine during the years of independence. It is determined that traditionally the total revenue of Ukrainians consists of salary (44%), profit and mixed income (15%), property income (3%), social assistance and other transfers (38%). It is testified the inefficiency and outdated model of the economic development and it threatens with a social stratification. There is a need to find other sources of incomes, their diversification, application of the principle of self-actualization and self-employment in the society. It is emphasized on the importance of the realization of anti-crisis policy for the economic stabilization and increasing the level of incomes. The positive trend of the dynamics and incomes structure changes are identified — a gradual increase of nominal incomes of Ukrainians during 25 years was observed, however the wealth per adult remains on very low level — 1 437 dollars of USA.

№ 18 2016, стор. 14 - 20

Кількість переглядів: 946

Відомості про авторів

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

G. Shamborovskyi

PhD, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Шамборовський Г. О. Динаміка та структура доходів населення в Україні в 1991—2015 рр.. Агросвіт. 2016. № 18. С. 14–20.

Shamborovskyi, G. (2016), “Dynamics and structure of incomes in Ukraine in 1991—2015”, Agrosvit, vol. 18, pp. 14–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.