EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Т. О. Костюк

Назад

УДК: 338.432

Т. О. Костюк

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження стану вітчизняної м'ясо-молочної галузі з метою виявлення її впливу на економічну безпеку сільського господарства України. Системний аналіз частки та структури виробництва м'ясо-молочної продукції різними групами вітчизняних товаровиробників вказує на наявність ряду загроз для економічної безпеки сільського господарства за двома основними векторами: продовольче забезпечення та диспропорція виробництва. Запропоновано інноваційну модель розвитку м'ясо-молочної галузі на основі м'ясомолочного кластеру з урахуванням диференціації продовольчого споживання та процесу децентралізації владних повноважень.

T. Kostyuk

INNOVATIVE MODEL OF MEAT AND DAIRY INDUSTRY AS AN ELEMENT OF STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURE UKRAINE

Summary

This article provides a comprehensive study of domestic meat and dairy industry to identify its impact on the economic safety of Ukraine's agriculture. Strategic analysis of particles and the structure of production of meat and dairy products of different groups of domestic producers, which indicates the presence of a number of threats to the economic safety of Agriculture for two main vectors: food security and the imbalance of production. Offered an innovative model of development of based cluster differentiation of food consumption and decentralization of power.

№ 17 2016, стор. 66 - 72

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Kostyuk

graduate student of department Economics and Rural Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv)

Як цитувати статтю

Костюк Т. О. Інноваційна модель розвитку м'ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України. Агросвіт. 2016. № 17. С. 66–72.

Kostyuk, T. (2016), “Innovative model of meat and dairy industry as an element of strengthening economic safety of agriculture Ukraine”, Agrosvit, vol. 17, pp. 66–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.