EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. І. Крисак

Назад

УДК: 332.3

А. І. Крисак

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено базові і нові інститути та інституції, що покращують ефективність регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку щодо використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів та обгрунтовано перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин для земель сільськогосподарського, лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду. Визначено основні завдання впорядкування, формалізації та стандартизації земельних відносин для досягнення сталого розвитку. Відображено магістральні шляхи розвитку інституціоналізації земельних відносин щодо використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів. Для вдосконалення інституціонального забезпечення земельних відносин запропоновано розробку та впровадження у виробничу діяльність спеціалістів земельної сфери кодекс правил професійної етики фахівця землевпорядника та геодезиста, складено структуру кодексу.

A. Krysak

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED LAND RELATIONS INSTITUTIONALIZATION

Summary

This article investigates basic and new institutes and institutions which improve land relations regulation efficiency under the conditions of sustainable development concerning land resources usage, possession, and disposal, protection and recreation of land resources, as well as determines perspective directions of land relations institutionalization for agricultural, forestry, and water fund lands. Main objectives to manage, formalize, and standardize land relations in order to achieve sustainable development are determined in the article. Long-distance directions of land relations institutionalization development towards land resources usage, possession, and disposal are represented by the author. It is suggested to elaborate and implement into the sphere of land specialist's economic activity The professional ethics code for the land-surveyor and geodesist in order to improve land relations institutional basics, the structure of the code is suggested in the article.

№ 17 2016, стор. 22 - 29

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин на засадах сталого розвитку. Агросвіт. 2016. № 17. С. 22–29.

Krysak, A. (2016), “Perspective directions of sustainable development based land relations institutionalization”, Agrosvit, vol. 17, pp. 22–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.