EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
М. В. Мних

Назад

УДК: 330.342.146:351.84](477)

М. В. Мних

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Розбудова нашої незалежної держави почалась пошуком шляхів для подолання кризи в успадкованій радянській економіці. Проведені ринкові реформи, на жаль, не покращили соціальне становище українців, оскільки система соціального захисту як і все національне господарство і на сьогоднішній день потребує комплексної, глибокої, радикальної перебудови і в першу чергу, формування механізмів, що пов'язані з наданням гарантій соціального захисту населення України, а також діяльності суб'єктів господарювання. На жаль, така ситуація призвела до погіршення соціального стану населення України і в 2015 році. Особливу тривогу викликає те, що державою Україна не здійснюється ніяких компенсаційних заходів щодо впровадження альтернативних механізмів соціального захисту населення, зокрема, впровадження ефективного страхування життя, медичного страхування та страхування пенсій.

M. Mnykh

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PERSONAL INSURANCE IN UKRAINE

Summary

Building our independent state began looking for ways to overcome the crisis in the Soviet economy inherited. Conducted market reforms, unfortunately, did not improve the social status of Ukrainian as the system of social protection as all national economy and today requires complex, deep, radical restructuring and, above all, the formation mechanisms associated with the provision of guarantees entities and social protection of Ukraine. Unfortunately, this situation led to a deterioration of social condition of the population and the Ukraine in 2015. Of particular concern that the State Ukraine not made any compensatory measures for the implementation of alternative mechanisms of social protection, including the introduction of effective life insurance, health insurance and pensions.
European countries provide a high standard of living through commercial insurance. Implementation of various forms and methods of insurance in the European Union by means of insurance of life, health insurance and pension insurance. Thus, the population itself, including the support of the State itself provides effective protection during working age and high pensions for persons disabled children.
This article attempts to explore the causes, extent and consequences of the impact and efficiency of personal insurance in Ukraine for social protection. The main gaps and the necessity of introducing additional mechanisms, namely compulsory social endowment insurance as additional guarantees of social protection. The conclusion about the necessity of life insurance, health insurance and pensions, which will enable an increase in financial resources and increase investment. The main problems of the insurance market and the need to eliminate them to provide additional social protection Ukraine.

№ 17 2016, стор. 14 - 21

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

М. В. Мних

д. е. н., професор, академік УАН, заслужений економіст України Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

M. Mnykh

Doctor of Economics, professor, academician of the UAS, Honored Economist of Ukraine, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting Ukrainian National Academy of Science

Як цитувати статтю

Мних М. В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні. Агросвіт. 2016. № 17. С. 14–21.

Mnykh, M. (2016), “Socio-economic problems of efficiency of personal insurance in Ukraine”, Agrosvit, vol. 17, pp. 14–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.