EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
О. П. Зоря, Д. В. Малюченко

Назад

УДК: 336.71

О. П. Зоря, Д. В. Малюченко

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Анотація

Значні потоки брудних коштів можуть зашкодити стабільності та репутації фінансового сектору та можуть бути загрозою для єдиному ринку, а тероризм може підірвати засади нашого суспільства. Додатково до заходів кримінального права, превентивні заходи через фінансову систему можуть принести результати. Міцність, цілісність та стабільність кредитних та фінансових установ та довіри до фінансової системи в цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям злочинців та їх спільників, як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних або незаконних грошей на терористичні цілі. З метою уникнення того, щоб держави-члени вживали заходів із захисту власних фінансових систем, які можуть виявитися несумісними із функціонуванням внутрішнього ринку та приписами норм права.

O. Zorya, D. Malyuchenko

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR FINANCIAL MONITORING IN BANKING INSTITUTIONS

Summary

Significant flows of dirty money can damage the stability and reputation of the financial sector and potential threats to the single market, and terrorism could undermine the foundations of our society. In addition to measures of criminal law, a preventive effort via the financial system can bring results. The strength, integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardized by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful or unlawful money for terrorist purposes. For the avoidance of Member States to take measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market and the requirements of the law.

№ 15-16 2016, стор. 46 - 49

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

сand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and audit " , Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye


Д. В. Малюченко

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

D. Malyuchenko

Seeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Малюченко Д. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 46–49.

Zorya, O. and Malyuchenko, D. (2016), “Accounting and analytscal support for financial monitoring in banking institutions”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.