EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ
Г. В. Шевчук

Назад

УДК: 330.131.3:663.3

Г. В. Шевчук

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті представлено організаційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі в Україні. Запропоновано авторський підхід до його формування, виокремлюючи організаційний та економічний механізми. Метою статті стало виявлення елементів економічного та організаційного механізмів функціонування підприємств плодоовочевої галузі як окремих складових господарського механізму. У структурі організаційного механізму представлено два блоки: динамічний та статичний. Статичний представлений правовою і мотиваційною складовою. У динамічному виокремлено: методи та функції управління, правила та норми, що циркулюють всередині організації, стратегічне управління та інформаційний блок. У складі економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі виділено наступні складові: економічні інтереси суб'єктів плодоовочевої галузі; державні стимули та важелі. Результатом дослідження стало визначення складових елементів організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі, яке в подальшому дозволяє більш повно розкрити усі складові системи управління суб'єктами господарювання та виявити основні переваги і недоліки. Це допоможе покращити внутрішньогосподарське управління функціонуванням сільськогосподарських товаровиробників.

A. Shevchuk

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE FUNCTIONING IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY, ITS CONSTITUENT ELEMENTS

Summary

In the article the organizational-economic mechanism of enterprise functioning in Ukrainian horticultural industry is represented. The author suggests his own approach to the formation of this mechanism, defining organizational and economic mechanisms. The aim of the article is the detention of the elements of economic and organizational mechanisms in the enterprises of the horticultural sector as separate components of the economic mechanism. Two blocks, the dynamic block and the static one, are represented in the structure of the mechanism. The static block is introducedas a legal and motivational component. Methods and management functions, rules and norms circulating within the organization, strategic management and information units are singled out in the dynamic block. The following elements were identified in functioning of enterprises within fruit and vegetable industry, in their economic mechanisms: the economic interests of subjects in fruit and vegetable industry; government incentives and levers. The result of the study is the determination of the components of the organizational and economic mechanism of enterprise functioning in the horticultural industry, which enables fuller disclosure of all the components in management business as well as identification of the main strengths and weaknesses. It will help to improve farm management of agricultural producers.

№ 15-16 2016, стор. 41 - 45

Кількість переглядів: 1126

Відомості про авторів

Г. В. Шевчук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

A. Shevchuk

post-graduate student, VNAU

Як цитувати статтю

Шевчук Г. В. Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 41–45.

Shevchuk, A. (2016), “The organizational-economic mechanism of enterprise functioning in fruit and vegetable industry, its constituent elements”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 41–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.