EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДІЄВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
І. Я. Максименко, О. А. Сопілко

Назад

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, О. А. Сопілко

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДІЄВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Анотація

Доведено, що підвищення ефективності використання бюджетних коштів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення системи державного фінансового контролю. Визначено, що важливим інструментом у системі контролю за бюджетними коштами, що дає змогу досягти виконання зазначених завдань та зменшити кількість проблемних питань, є державний фінансовий контроль. Проведено аналіз діяльності Державної фінансової інспекції України, за результатами якого наведено виявлені фінансові порушення та стан їх усунення за січень — квітень 2016 року. Наведений аналіз виявив підвищену увагу до організації ефективної системи фінансового контролю бюджетних установ, постійного вдосконалення механізмів управління і контролю за бюджетними коштами.

I. Maksymenko, O. Sopilko

STATE FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACCOUNTING AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

It is proved that the efficiency of budget funds, which is crucial for the economic development of Ukraine may be achieved in particular by improving the system of public financial control. Defined as an important tool in the system of control over budget funds, which makes it possible to achieve these objectives and reduce the number of issues is the state financial control. Analysis of the State Financial Inspection of Ukraine, the results of which are detected financial irregularities and the status of their elimination in January — April 2016. The above analysis revealed increased attention to organizing an effective system of financial control budgetary institutions, continuous improvement of mechanisms of management and control of budgets.

№ 15-16 2016, стор. 36 - 40

Кількість переглядів: 1030

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit" Zaporozhye National Technical University


О. А. Сопілко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Sopilko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Сопілко О. А. Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та аналізу діяльності бюджетних установ . Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 36–40.

Maksymenko, I. and Sopilko, O. (2016), “State financial control as an important factor of accounting and analysis' effectiveness of budgetary institutions”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.