EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Безродна, В. О. Лаготюк

Назад

УДК: 658.5

С. М. Безродна, В. О. Лаготюк

ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні системи управління якістю продукції, які використовують вітчизняні підприємства. Визначено і проаналізовано систему управління якістю на основі міжнародних систем і стандартів. Наведено основні параметри аналізу впливу якості продукції на її конкурентоспроможність.
Визначено, що формування системи управління якістю та її подальше належне функціонування забезпечується сукупністю процесів, що протікають у рамках кожного її структурного елемента. Запропоновано основні параметри підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення рівня якості продукції.

S. Bezrodna, V. Lagotiuk

THE IMPACT QUALITY TO COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article describes the main quality management system of products that use domestic enterprises. Identified and analyzed quality management system based on international systems and standards. Given the basic parameters of the analysis of influence of product quality on its competitiveness.
Determined that the formation of the quality management system and its continued proper functioning is ensured by the totality of the processes occurring within each structural element. The basic parameters of increasing competitiveness through improved levels of product quality.

№ 15-16 2016, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 1058

Відомості про авторів

С. М. Безродна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

S. Bezrodna

Ph. D. in Economics, assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi


В. О. Лаготюк

асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

V. Lagotiuk

assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Безродна С. М., Лаготюк В. О. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 32–36.

Bezrodna, S. and Lagotiuk, V. (2016), “The impact quality to competitiveness of production agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.