EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Л. М. Задорожна

Назад

УДК: 005.52

Л. М. Задорожна

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що форсайт є міцно усталеною областю практики, а недавно він став новою академічною сферою. Він є ефективним інструментом для вироблення політики, спрямований на розробку платформи спільного навчання з постійною комунікацією між представниками ділової, академічної, урядової сфери та іншими громадськими діячами. Встановлено, що остаточна мета досліджень майбутнього розвитку полягає в тому, щоб надати інформацію при прийнятті рішень шляхом дослідження майбутніх тенденцій і потенційних різких змін.
Автором розглянуто основні принципи концепції форсайту та представлено етапи процесу проведення форсайту. Розглянуто запровадження методології форсайт в економіці розвинутих країн, зокрема: Японія, Німеччина, Великобританія, Сінгапур та ін. Підсумком подібного розгляду методології форсайт є опис перспектив використання ефективного прогнозування в актуальних умовах.

L. Zadorozhna

FORSYTH — THE FORECAST OF FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AGRARIAN SECTOR

Summary

The article substantiates that Forsyth is firmly established area of practice, and he recently became a new academic field. It is an effective tool to develop policies aimed at developing collaborative learning platform of constant communication between the business, academic, government sector and other public figures. The ultimate goal of research for future development is to provide information when making decisions through the study of future trends and potential drastic changes is established. The author of the basic principles and concepts of Forsyth presented the process steps of Forsyth. Foresight methodology considers the introduction in the economy of developed countries, including Japan, Germany, Britain, Singapore and others. The result of this review the methodology Forsyth is a description prospects for effective forecasting in actual conditions.

№ 15-16 2016, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 1073

Відомості про авторів

Л. М. Задорожна

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Zadorozhna

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Задорожна Л. М. Форсайт — прогнозоване майбутнє економічного розвитку вітчизняної аграрної сфери. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 9–13.

Zadorozhna, L. (2016), “Forsyth — the forecast of future economic development of the national agrarian sector”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.