EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
І. Б. Яців

Назад

УДК: 339.564:637

І. Б. Яців

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто результати експорту підприємствами України продукції тваринного походження. Наведено динаміку відповідних вартісних і натуральних показників. Збільшення обсягів реалізації на зовнішніх ринках м'яса, яєць, меду, яке спостерігалося в останні роки, супроводжувалося помітним зниженням експортних цін. Це відображає реалізацію конкурентних переваг, які отримали експортери від різкого зниження курсу гривні. Наведено порівняння динаміки експортних цін у гривневому еквіваленті, середніх цін реалізації сировини для їх виробництва сільськогосподарськими підприємствами та собівартості цієї сировини. Проаналізовані проблеми експортерів пов'язано з втратою російських ринків збуту. Показано можливість вирішення цих проблем експортерами різних видів продовольства, зокрема через збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

I. Yatsiv

THE FORMATION OF THE ANIMAL PRODUCTS EXPORT BY UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The results of the animal products export by Ukrainian enterprises are considered in the article. The dynamics of the relevant cost and natural indicators is given. The recent sales volumes increase in foreign markets of meat, eggs, honey, was accompanied by a marked decline in export prices. This reflects the realization of exporters' competitive advantages due to the sharp depreciation of the UAH. The comparison of the export prices dynamics (in UAH), raw materials selling prices and the cost of the raw materials is given. The problems of exporters related to the loss of the Russian markets are analysed. The possibility of solving these problems is shown, in particular through the increase of sales in the domestic market.

№ 15-16 2016, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

I. Yatsiv

Doctor of Economics, Acting professors of the Department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Яців І. Б. Формування експорту продукції тваринного походження підприємствами України. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 3–8.

Yatsiv, I. (2016), “The formation of the animal products export by ukrainian enterprises”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.