EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. О. Сагалакова

Назад

УДК: 338.48:338.5

Н. О. Сагалакова

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена аналізу принципів розроблення та використання інформаційного забезпечення процесу формування ціни на туристичний продукт. Доведено важливість інформаційної та програмної підтримки ціноутворення на туристичних підприємствах, сформульовано основні вимоги до інформаційної бази туристичного підприємства. У статті проведено детальний аналіз трьох програмних продуктів, що використовуються у сфері туризму: програми "Interactive Tourism Product Pricing Calculator", яка розроблена Комісією з туризму Південної Австралії; програми "Розрахунок цін", яка створена компанією "ТіТБіТ" — українським розробником програмного забезпечення для автоматизації туроператорської діяльності та модуля "Туристичне агентство" програми "Парус-Підприємство". Досліджене програмне забезпечення сприяє ефективній реалізації цінової політики туристичного підприємства і формуванню оптимального рівня ціни на туристичний продукт.

N. Sagalakova

THE INFORMATION SUPPORT OF THE PRICING PROCESS AT TOURISM ENTERPRISES

Summary

Article is devoted to the analysis of the principles of construction and use of information support of the pricing of the tourism product. Importance of information and software support of pricing for tourism enterprises is proved, the main requirements imposed to information base of the tourism enterprise are formulated. The article gives a detailed analysis of three software products used in the tourism sphere: the program "Interactive Tourism Product Pricing Calculator", which is developed by the Commission on tourism of South Australia; the program "Calculation of the Prices", which is created by the TiTBiT company — the Ukrainian software developer for automation of tour operator activities and the module "Travel agency" of the famous program "Sail-Enterprise". Researched software promotes efficient pricing policy of tourism enterprises and the formation of the optimal level of prices on the tourism product.

№ 13-14 2016, стор. 56 - 66

Кількість переглядів: 1102

Відомості про авторів

Н. О. Сагалакова

к. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Sagalakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сагалакова Н. О. Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення на туристичних підприємствах. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 56–66.

Sagalakova, N. (2016), “The information support of the pricing process at tourism enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 56–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.