EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОМ'ЯКШЕННЯ ДИСПАРИТЕТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОСЕКТОРІ
П. А. Бурковський

Назад

УДК: 338.436: 338.532

П. А. Бурковський

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОМ'ЯКШЕННЯ ДИСПАРИТЕТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОСЕКТОРІ

Анотація

У статті розглянуто проблему диспаритетності міжгалузевих відносин в аграрному секторі економіки. Проаналізовано на мікрорівні подолання диспаритетності економічних відносин шляхом застосування різних форм агропромислової інтеграції. Визначено мету створення інтеграційних об'єднань, позитивні та негативні сторони інтеграції та систематизовано основні форми агроформувань. Запропоновано застосування вертикальної інтеграції у формі кооперативних об'єднань.

P. Burkovskiy

AGROINDUSTRIAL INTEGRATION AS A MEANS OF MITIGATION DISPARITY OF ECONOMIC RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The paper deals with the issue of disparity of prices into agricultural sector. The article analyzes the micro level of overcoming the disparity in economic relations through various forms of agro-industrial integration. The author defined the goal of integration associations, positive and negative aspects of integration and systematized the main forms of integrated agricultural enterprises. It was proposed the application of vertical integration in the form of cooperative associations.

№ 13-14 2016, стор. 48 - 55

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

П. А. Бурковський

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

P. Burkovskiy

doctoral student, SI "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

Як цитувати статтю

Бурковський П. А. Агропромислова інтеграція як засіб пом'якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 48–55.

Burkovskiy, P. (2016), “Agroindustrial integration as a means of mitigation disparity of economic relations in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 48–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.