EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE EUROPEAN UNION WATER FRAME DIRECTIVE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND
L. Chryniewicz, M. Wojtaszek, D. Kyryliuk

Назад

УДК: 3.33

L. Chryniewicz, M. Wojtaszek, D. Kyryliuk

THE EUROPEAN UNION WATER FRAME DIRECTIVE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND

Summary

Використання води в якості сировини не тільки сприяє зниженню якості водних ресурсів, а й призводить до зникнення природних водних і наземних екосистем, пов'язаних з водним середовищем.
Таким чином, сучасний підхід до питань управління водними ресурсами та його впливу на регіональний розвиток вимагають спеціальних рішень, що повинні бути корисні не тільки для навколишнього середовища, але і для економічного зростання міст і провінцій, де вода відіграє істотну роль.
У статті основну увагу буде приділено розгляду основних положень Рамкової директиви з водних ресурсів. Також ми спробуємо дати відповідь на головне питання: чи ця директива блокує регіональне економічне зростання, чи просто змушує використовувати альтернативний шлях розвитку.

Л. Гриневич, М. Войташек, Д. Кирилюк

РАМКОВА ДИРЕКТИВА З ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В ПОЛЬЩІ

Анотація

Treating water as a raw material not only has contributed to degradation of water resources, but also extremely valuable to the disappearance of natural aquatic and terrestrial ecosystems associated with the aquatic environment. Thus, modern approach to issues of water management and its impact on the regional development require a special solutions, which should be beneficial for the environment but also for economic grow of the towns, cities and provinces, where water plays a significant role. This article will focus to introduce into the topic of basic regulations of WFD, as well as it will try to give answer for the main question: if this directive is blocking regional economic growth or it just force to use alternative path of development.

№ 13-14 2016, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

L. Chryniewicz

Warsaw University of Life Sciences

Л. Гриневич

Варшавський університет наук про життя


M. Wojtaszek

Warsaw University of Life Sciences

М. Войташек

Варшавський університет наук про життя


D. Kyryliuk

National university of life and environmental sciences of Ukraine

Д. Кирилюк

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Як цитувати статтю

Chryniewicz, L., Wojtaszek, M. and Kyryliuk, D. (2016), “The european union water frame directive and its impact on the economic development of rural areas in poland”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.