EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Ю. О. Ночовна, Т. В. Радевич

Назад

Ю. О. Ночовна, Т. В. Радевич

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

У статті узагальнено результати останніх дисертаційних досліджень з обліку капітальних інвестицій, дано критичну оцінку їх елементів наукової новизни, окреслено коло невирішених та дискусійних проблем в обліку капітальних інвестицій, обгрунтовано необхідність виокремлення капітальних інвестицій в окремий об'єкт бухгалтерського обліку з метою удосконалення його нормативно-правового забезпечення.

Y. Nochovna, T. Radevich,

CONTRADICTION AND ACCOUNTING ISSUES OF CAPITAL INVESTMENT

Summary

The article summarizes the results of recent dissertations accounting capital investment ,given the critical assessment of their scientific novelty items, delineated range of unresolved and controversial problems in accounting for capital investments, the necessity of isolating the capital investment in a separate facility Accounting to improve its regulatory support.

№ 13-14 2016, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 1211

Відомості про авторів

Ю. О. Ночовна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

Y. Nochovna

PhD, associate Professor of Accounting, Poltava University of Economics and Trade


Т. В. Радевич

аспірант, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

T. Radevich,

Postgraduate, Poltava University of economics and Trade

Як цитувати статтю

Ночовна Ю. О., Радевич Т. В. Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 18–23.

Nochovna, Y. and Radevich,, T. (2016), “Contradiction and accounting issues of capital investment”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.