EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
С. Ф. Яців, В. Ю. Станько

Назад

УДК: 631.11:636.2.033

С. Ф. Яців, В. Ю. Станько

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті проаналізовано стан м'ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Досліджується можливості підвищення ефективності виробництва яловичини. Для цього проаналізовані особливості формування окремих показників ефективності у відібраній сукупності сільськогосподарських підприємств. Для окремих підприємств економічно вигідною є закупівля тварин у інших господарствах для догодівлі. Розглянутий вплив концентрації поголів'я великої рогатої худоби на ефективність м'ясного скотарства. Визначена частка підприємств, у яких можливе відродження м'ясного скотарства за рахунок реалізації програм державної підтримки.

S. Yatsiv, V. Stanko

FORMING OF EFFICIENCY OF BEEF CATTLE IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The current status of the beef cattle in the agricultural enterprises of the Lviv region has been analysed in the article. The possibility of increasing the efficiency of beef production is investigated. For this purpose the features of some efficiency indicators formation in the selected population of agricultural enterprises have been analysed. The purchase of cattle to other farms for fattening is cost-effective for some enterprises. The influence of the concentration of cattle on the efficiency of beef cattle has been considered. The share of enterprises suitable for the revival beef cattle through the implementation of state support programs has been determined.

№ 13-14 2016, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 938

Відомості про авторів

С. Ф. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

S. Yatsiv

PhD in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany


В. Ю. Станько

к. е. н., в. о. доцента кафедри інформаційних технологій, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

V. Stanko

PhD in Economics, Acting associate professors of the Department of information technology, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Яців С. Ф., Станько В. Ю. Формування ефективності м'ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 12–17.

Yatsiv, S. and Stanko, V. (2016), “Forming of efficiency of beef cattle in the agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.