EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ І НОВІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Н. П. Мацелюх, М. О. Скорик

Назад

УДК: 336.221:63

Н. П. Мацелюх, М. О. Скорик

ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ І НОВІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті виявлено особливості державного регулювання через механізми оподаткування підприємств аграрного сектору. Здійснено аналіз застосування спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств, податку на додану вартість господарюючих суб'єктів цієї галузі, фіксованого сільськогосподарського податку і його заміну на єдиний податок. Визначено проблеми в оподаткуванні виробників аграрної сфери і нові підходи до їх вирішення. Обгрунтовано недоліки податкових новацій у сільському господарстві. Підтверджено значення державного регулювання аграрного сектору економіки через податкові механізми.

N. Matselioukh, M. Skoryk

THE TAXATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PROBLEMS AND NEW APPROACHES IN THE SYSTEM OF STATE ADJUSTMENT

Summary

The article is about the peculiarities of state adjustment due to the mechanisms of taxation of the agricultural sector. It has been done the analysis of the use of the special tax regimes for agricultural enterprises. It has been analysed the VAT use for business entities of this branch of economy, the fixed agricultural tax use and its replacement with a single tax. The problems of taxation of the agricultural sector producers have been identified and it has been described the new approaches to its solution. The disadvantages of tax innovations for agricultural sector have been proved. It has been confirmed the importance of state regulation of the agricultural sector due to the tax mechanisms.

№ 12 2016, стор. 24 - 28

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

Н. П. Мацелюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби, м. Ірпінь, Київська область

N. Matselioukh

Ph.D in Economics., associate professor, associate professor of Economics department, University of the State Fiscal Service, Irpin, Kyiv region


М. О. Скорик

старший викладач кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби, м. Ірпінь, Київська область

M. Skoryk

Senior lecturer of Economics department, University of the State Fiscal Service, Irpin, Kyiv region

Як цитувати статтю

Мацелюх Н. П., Скорик М. О. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання . Агросвіт. 2016. № 12. С. 24–28.

Matselioukh, N. and Skoryk, M. (2016), “The taxation of the agricultural sector: problems and new approaches in the system of state adjustment”, Agrosvit, vol. 12, pp. 24–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.