EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Л. Г. Кльоба

Назад

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Інвестиційний ринок — це сукупність економічних відносин між продавцями та покупцями інвестиційних товарів і послуг. Головними учасниками інвестиційного ринку є: держава, нефінансові фірми, домогосподарства, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки.
Для розвитку інвестиційного ринку України всім його учасникам необхідно: дотримуватися активної позиції щодо сприяння залученню інвестицій; підтримувати на державному рівні програми та проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів; створювати сприятливий інвестиційний клімат; забезпечувати прозорість, партнерські відносини між державою та інвестором; розвивати вітчизняну економіку та сприяти її інтеграції у світовий економічний простір.
Також актуальними на сьогодні є питання удосконалення правової бази та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та банків.

L. Kloba

ESSENCE, STRUCTURE AND ELEMENTS OF INVESTMENT MARKET UKRAINE

Summary

Investment market — a set of economic relations between buyers and sellers of investment products and services. The main participants of the investment market are: government, non-financial firms, households, banks, insurance companies, investment funds, investment companies, pension funds, credit unions.
For the investment market of Ukraine, all participants must follow: proactive to promote investment; support state-level programs and projects of foreign and domestic investors; create a favorable investment climate; ensure transparency, partnership relations between the state and the investor; develop national ekonomikuta facilitate its integration into the global economy.
Also relevant today is the improvement of legal framework and improve the competitiveness of domestic enterprises and banks.

№ 12 2016, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 1470

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г. Сутність, структура та елементи інвестиційного ринку України. Агросвіт. 2016. № 12. С. 12–17.

Kloba, L. (2016), “Essence, structure and elements of investment market Ukraine”, Agrosvit, vol. 12, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.