EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Я. Є. Москвяк

Назад

УДК: 331.101.37

Я. Є. Москвяк

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті представлено дослідження потенціалу та шляхів модернізації системи управління підприємствами сільського туризму. Автором використано системний, структурно-функціональний та конкурентно-інноваційний методичні підходи. Дослідження проведено за такими елементами системи управління, як планування, організація, мотивація та контроль. У результаті дослідження автором встановлено, що основними завданнями модернізації системи управління підприємствами сільського туризму залишається створення інноваційних туристичних послуг, туристичного продукту та розробка нових підходів в управлінні підприємством, що дасть змогу зміцнити конкурентоспроможність та відповідати сучасним вимогам ринку.

Y. Moskviak

INNOVATIVE APPROACHES TO THE MODERNIZATION OF RURAL TOURISM ENTERPRISES MANAGEMENT

Summary

The article presents the research of a potential and a ways of modernization of the rural tourism enterprise management. The author uses systematic, structural and functional, competitive and innovative methodical approaches. The study was conducted by the following elements of management system: planning, organization, motivation and control. As a result of researching, author found that the main objectives of the rural tourism enterprise management modernization is still the creation of innovative tourism services, tourism product and development the new approaches to enterprise management that will help strengthen the competitiveness and meet modern market demands.

№ 11 2016, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 987

Відомості про авторів

Я. Є. Москвяк

старший викладач кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Львівський інститут економіки і туризму, Львів

Y. Moskviak

Senior Lecturer of the department of theory and practice of tourism and hotel industry, Lviv Institute of Economy and Tourism, Lviv

Як цитувати статтю

Москвяк Я. Є. Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму. Агросвіт. 2016. № 11. С. 75–80.

Moskviak, Y. (2016), “Innovative approaches to the modernization of rural tourism enterprises management”, Agrosvit, vol. 11, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.