EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
О. А. Алексєєнко

Назад

УДК: 330:658.5

О. А. Алексєєнко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті представлено теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового підкомплексу. Автором запропоновано концептуальний підхід до її побудови, наведено основні складові. Визначено основні проблеми виробництва продукції тваринництва. М'ясопродуктовий підкомплекс розглянуто у вигляді неформального об'єднання сфер вирощування, переробки й реалізації готової продукції в замкнутому циклі виробництва на основі вертикально-інтегрованих зв'язків. Метою статті стала розробка концептуального підходу до формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового підкомплексу. У результаті дослідження сформовано організаційно-виробничу модель управління підприємствами м'ясопродуктового комплексу та визначено ряд переваг від її застосування. Зокрема — для м'ясоперобних підприємств знижується собівартість готової продукції та зростає прибуток; зменшується сума виробничих та трансакційних витрат; забезпечується безперебійне постачання сировини; для домогосподарств зникає проблема реалізації виготовленої продукції та збільшується дохід.

O. Aleksieienko

THE THEORETICAL BASIS OF FORMING OF ORGANIZATIONAL AND PRODUCTION MODEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF MEAT PRODUCTS SUB COMPLEX

Summary

The article identifies the theoretical basis of forming of organizational and production model management of enterprises of meat products sub complex. The author proposed a conceptual approach to its formation, the main components were presented. The main problems of livestock production were determined. Sub meat products considered as an informal association areas of cultivation, processing and sale of finished products in a closed loop production based vertically integrated relationships. The goal of article was the development of a conceptual approach to the formation of organizational and production models of management of enterprises of sub meat products. As the result organizational and production model management of enterprises of meat products sub complex were formed. A number of benefits from the use of models were defined: for enterprises of meat products — cost of finished products would be reduced and profits would be increased, the amount of production and transaction costs would be decrease, for household — the problem of implementation of manufactured products would be disappeared and revenue would be increased.

№ 11 2016, стор. 70 - 74

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

О. А. Алексєєнко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Aleksieienko

Candidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Алексєєнко О. А. Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового підкомплексу. Агросвіт. 2016. № 11. С. 70–74.

Aleksieienko, O. (2016), “The theoretical basis of forming of organizational and production model management of enterprises of meat products sub complex”, Agrosvit, vol. 11, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.