EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Л. А. Феняк

Назад

УДК: 338.432.003.13:634(477.44)

Л. А. Феняк

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті наведено результати досліджень сучасного стану галузі садівництва Вінницької області, проаналізовано обсяги та динаміку посівних площ, валових зборів, урожайність продукції садівництва в регіоні. Визначено основні організаційно-економічні чинники подальшого розвитку галузі. Окрему увагу приділено особливостям вирощування ягід, наголошено на визначальній ролі продукції ягідництва та подальших перспективах нарощування обсягів її виробництва. Надзвичайно актуальними для виробників галузі садівництва є проблеми реалізації виробленої продукції. З огляду на неможливість експорту продукції до Росії та необхідність виходу на європейські ринки нагальним є питання сертифікації та контролю якості виробленої продукції.

L. Fenyak

DIRECTIONS OF IMROVING THE EFFICIENGY OF INDUSTRIAL CAPACITY OF GARDENING IN VINNYTSIA REGION

Summary

The results of research the current state of the gardening in Vinnytsia region are presented in the article, the volumes and dynamics of acreages, gross yield and crop capacity of gardening products in the region are analyzed. Basic organizational and economic factors of further development of the industry are determined. Special attention is paid to the peculiarities of growing berries, emphasized the important role of berry production and future prospects of increasing the volume of its production. It is extremely important for the producers of horticulture producers are problems of sale the products. Given the impossibility of exports to Russia and the need to enter the European markets is urgent questions of certification and quality control of products.

№ 11 2016, стор. 63 - 69

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

Л. А. Феняк

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Fenyak

assistant of department of Management of foreign activity, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Феняк Л. А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у вінницькій області. Агросвіт. 2016. № 11. С. 63–69.

Fenyak, L. (2016), “Directions of imroving the efficiengy of industrial capacity of gardening in vinnytsia region”, Agrosvit, vol. 11, pp. 63–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.