EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН РИНКУ ВИРОБНИЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Г. П. Вислободська

Назад

УДК: 338.46 (477.83)

Г. П. Вислободська

СТАН РИНКУ ВИРОБНИЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті дано визначення понять виробничі послуги та ринок виробничих сільськогосподарських послуг. Проаналізовано структуру ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області, динаміку обсягів споживання виробничих послуг сільськогосподарськими підприємствами Львівської області. Визначено чинники, що впливають на розвиток ринку виробничих сільськогосподарських послуг регіону. Здійснено аналіз та динаміку зміни наявності технічних засобів сільськогосподарських підприємств Львівської області, що використовуються для надання виробничих сільськогосподарських послуг. Вказано суб'єкти ринку виробничих послуг та визначено їх роль. Виділено особливості притаманні лише виробничим послугам в галузі сільського господарства. Показана залежність обсягів залучення виробничих послуг від загальних обсягів посівних площ у рослинництві та поголів'я в галузі тваринництва. Визначено поняття виробничого аутсорсингу та визначено його місце в діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

H. Vyslobodska

STATE AND PROSPECTS OF THE MARKET PRODUCTION OF AGRICULTURAL SERVICES LVIV REGION

Summary

The article defines the concepts of production services and agricultural production services market. The structure of the agricultural production services market in Lviv region and the volume dynamics of the use of production services by agricultural enterprises of Lviv region have been analysed. Th factors influencing the development of the agricultural production services market in the region have been determined. The analysis of the dynamics of change and availability of technical means of agricultural enterprises in Lviv region used to provide agricultural production services have been realized. The subjects of production services market have been referred and their role has been determined.The features inherent to manufacturing services in the field of agriculture have been highlighted. Dependence volumes of production services from the total amounts of acreage in crop and livestock in livestock industry have been shown. The concept of production outsourcing and its role in the activities of agricultural manufacturers have been determined.

№ 11 2016, стор. 57 - 62

Кількість переглядів: 1023

Відомості про авторів

Г. П. Вислободська

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

H. Vyslobodska

assistant of Statistics and Analysis Department, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Вислободська Г. П. Стан ринку виробничих сільськогосподарських послуг львівської області . Агросвіт. 2016. № 11. С. 57–62.

Vyslobodska, H. (2016), “State and prospects of the market production of agricultural services lviv region”, Agrosvit, vol. 11, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.