EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЕСТЕЙНОВОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ
Д. В. Горобченко, В. І. Вороненко

Назад

УДК: 330.15

Д. В. Горобченко, В. І. Вороненко

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЕСТЕЙНОВОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ

Анотація

Стаття присвячена питанням оцінювання сестейнового (сталого) розвитку країн за допомогою макроекономічних показників. Детально розглянуто запропонований Світовим Банком показник скоригованих чистих заощаджень як індикатор оцінки сестейнового розвитку, відомий в Україні в якості показника істинних заощаджень. Обгрунтовані різни варіанти розрахунку скоригованих чистих заощаджень. Удосконалено методику розрахунку скоригованих чистих заощаджень більш детальним адаптуванням для України, в тому числі, врахуванням вартісної оцінки виснаження прісних водних ресурсів країни. Запропоновано два різні способи вартісного оцінювання виснаження прісних водних ресурсів. Обгрунтовано важливість урахування виснаження прісних водних ресурсів при оцінюванні руху країни до сестейнового розвитку. Проаналізовано в динаміці рівень сестейновості розвитку України за п'ять останніх років у порівнянні з її економічним розвитком за допомогою розглянутих у статті показників.

D. Gorobchenko, V. Voronenko

MACROECONOMIC EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the evaluation of sustainable development by means of macroeconomic indicators. The article in detail described the proposed by The World Bank the adjusted net savings rate as a sustainable development indicator, known in Ukraine as the genuine savings indicator. Various options for the calculation of the adjusted net savings were justified. It improved method for calculating the adjusted net savings by more detailed adaptation for Ukraine, including taking into account the valuation of the depletion of fresh water resources. It proposed two different ways of estimating the value depletion of fresh water resources. It substantiated the importance of taking into account the depletion of fresh water resources in the assessment of the country's movement to sustainable development. It was analyzed in the dynamics the level of sustainability of Ukraine for the last five years compared to its economic development by indicators which considered in the article.

№ 11 2016, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 889

Відомості про авторів

Д. В. Горобченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

D. Gorobchenko

PhD (Econ.), Senior Lecturer of Economics and Business Administration Department, Sumy State University


В. І. Вороненко

к. е. н., асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

V. Voronenko

PhD (Econ.), Assistant of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

Як цитувати статтю

Горобченко Д. В., Вороненко В. І. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку. Агросвіт. 2016. № 11. С. 38–43.

Gorobchenko, D. and Voronenko, V. (2016), “Macroeconomic evaluation of sustainable development”, Agrosvit, vol. 11, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.