EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ ВІДНОСНО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. А. Добрянська, О. М. Попович, М. О. Варгатюк

Назад

УДК: 005.936.3

Н. А. Добрянська, О. М. Попович, М. О. Варгатюк

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ ВІДНОСНО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

На сучасному етапі формування економіки вітчизняних підприємств та домінуванню їх постійної боротьби за кращу позицію в умовах ринкової системи, вагоме місце займає таке поняття, як конкурентоспроможність підприємства. Конкурентоспроможність підприємства — це здатність найбільш ефективно відтворювати власне виробництво та забезпечувати попит кращою та якіснішою продукцією. Питання конкурентоспроможності продукції є досить актуальним, оскільки підприємства, які виробляють товари аналоги, зацікавлені в тому, щоб позиціонувати на ринку на досить високій щаблі та забезпечувати споживача привабливими особливостями та властивостями свого товару, а також його оптимальною ціною із співвідношенням до якості. Тому підприємствам потрібно здійснювати оцінку конкурентоспроможності продукції. Одним із методів вивчення товару є метод бенчмаркінгу. У статті обгрунтовано значення поняття бенчмаркінг, визначено його основні етапи, призначення, суть та особливості методу.

N. Dobriansky, O. Popovych, M. Varhatiuk

THE ESSENCE AND VALUE OF THE BENCHMARKING METHOD REGARDING THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

At the present stage of formation of the economy of domestic enterprises and the predominance in their constant struggle for better position in a market system, an important place is such a thing as competitiveness of enterprise. Enterprise competitiveness is the ability to most effectively reproduce its own production and meet demand the best and quality products. The question of competitiveness of production is quite relevant, because enterprises that produce the goods-analogues, are interested in the position to market at a sufficiently high level and provide the consumer with attractive features and properties of its product, and its optimal price ratio to quality. Therefore, enterprises need to assess the competitiveness of products. One of the methods of examination of the goods is a technique of benchmarking. The article substantiates the importance of the concept of benchmarking, identifies its main stages, purpose, essence and features of the method.

№ 11 2016, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 1146

Відомості про авторів

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

N. Dobriansky

Ph.D., Professor, chair of economic theory and economy of enterprise, Odessa State Agrarian University, Odessa


О. М. Попович

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Вінниця

O. Popovych

Ph.D., associate Professor of economics and management, PHEI University of modern knowledge, Vinnitsa


М. О. Варгатюк

аспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

M. Varhatiuk

graduate, Odessa State Agrarian University, Odessa

Як цитувати статтю

Добрянська Н. А., Попович О. М., Варгатюк М. О. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2016. № 11. С. 3–6.

Dobriansky, N., Popovych, O. and Varhatiuk, M. (2016), “The essence and value of the benchmarking method regarding the evaluation of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 11, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.