EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
В. В. Ліщук

Назад

УДК: 336.5

В. В. Ліщук

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

Запропоновано групи показників для оцінювання інвестиційного клімату у державі. Визначено перелік основних завдань прогнозування обсягів залучення іноземного капіталу. Конкретизовано етапи оцінювання інвестиційного клімату. Виділено чотири основні складові для розрахунку інтегрального показника міжнародних рейтингів інвестиційної привабливості України та запропоновано вагові коефіцієнти для діагностики їх стану. Згруповано фактори, на основі яких пропонується визначати інтегральний показник оцінювання інвестиційного клімату України. На основі виявлених факторів сформовано інтегральний показник оцінювання інвестиційного клімату держави. Проведено оцінювання інвестиційного клімату України на початок 2016 року за запропонованою методикою. Встановлено, що на початок 2016 року в Україні спостерігається інвестиційний клімат з високим ризиком, що й підтверджують як міжнародні, так і вітчизняні експерти.

V. Lishchuk

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE AS A BASIS FOR ATTRACTING FOREIGN CAPITAL INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

A group of indicators to assess the investment climate in the country is offered. The list of the main tasks of forecasting the inflow of foreign capital is shown. The stages of evaluating the investment climate are concretized. Author identified four main components to calculate the integral index of international rankings of investment attractiveness of Ukraine and suggested weighting coefficients for the diagnosis of their condition. The factors upon which it is offered to calculate the integral index of evaluation of the investment climate in Ukraine are grouped. Author formed the integral indicator of investment climate assessment of the state based on the identified factors. Estimation of investment climate in Ukraine at the beginning of 2016 with the use of offered method is done. It was established that at the beginning of 2016 in Ukraine was observed the investment climate with high risk, as confirmed by both international and domestic experts.

№ 10 2016, стор. 56 - 61

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

V. Lishchuk

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Ліщук В. В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України. Агросвіт. 2016. № 10. С. 56–61.

Lishchuk, V. (2016), “Assessment of the investment climate as a basis for attracting foreign capital into the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 10, pp. 56–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.